SÜPER AMATÖR KÜME

2021/2022 SEZONU
ANTALYA SÜPER AMATÖR LİG STATÜSÜ
MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM
Bu statü, Türkiye Futbol Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından futbolun Antalya’da deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım koşullarını, kulüplerin, teknik adamların, futbolcu ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralları ve bu liglerde oynanacak müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 2 – KISALTMALAR
 Bu Statü’de geçen;
1) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu
2) FMT: Futbol Müsabaka Talimatı’nı
3) BAL: Bölgesel Amatör Lig’i
4) İDK: İl Disiplin Kurulu’nu
5) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu
6) İHK: İl Hakem Kurulu’nu
7) ASKF: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu
8) SAL: Süper Amatör Lig’i
9)1.A.L. : 1.Amatör Lig’i
İfade eder.
MADDE 3 – 2021/2022 SEZONUNDA SAL’IN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI
(1) SAL, 2019/2020 Sezonunda Antalya’da SAL’da yer alan ve bu sezonda BAL’a çıkamayan ve 1.Amatör Lig’e düşmeyen takımlarla, 1.Amatör Lig’den SAL’a yükselen takımlar ile 2020/2021 Sezonunda BAL’dan düşen takımların katılımı ile oluşur. 2021/2022 sezonunda SAL’ine katılamayacağını bildiren Türkler Belediye Spor Kulübü ve Büyükşehir Belediye Asat Gençlik Spor Kulübü’nün yerine 2019/2020 Statü gereği Kadriye Spor Kulübü alınmıştır. Süper Amatör Lig müsabakalarının 06 Kasım 20201 tarihinde başlamasına ve deplasmanlı olarak oynanmasına
(2) İl Temsilciliği fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün, saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir.
(3) 2021/2022 Futbol sezonunda Antalya Süper Amatör Küme müsabakalarının aşağıda isimleri yazılı 12 takımın katılımlarıyla Tek ( 1 )  grupta oynanmasına.
 
(4) SAL’a katılacak olan kulüpler “2021/2022 Sezonu Katılım Formu ”nu İl Temsilciliği tarafından talep edilen sürede teslim etmek zorundadır. Söz konusu formu İl Temsilciliği’ne teslim etmeyen, lige katılım ücretini yatırmayan, kriterlere uymayan, TFF talimat ve düzenlemelerine aykırı hareket eden kulüpler SAL müsabakalarına katılamazlar.
(5) SAL’a katılacak olan kulüpler, lige katılım ücreti TFF hesabına yatırmak zorundadır. Tertip Komitesi tarafından para cezası verilen kulüpler, borçlarını ödemedikleri takdirde lisans işlemleri yapılmaz.
(6) SAL’da yer alan takımlar en az 1 alt yapı kategorisinde liglere katılmak ve katıldıkları bu ligleri tamamlamak zorundadır. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kulüpler AFDK’ya sevk edilirler.
(7) Kulüpler katılmak zorunda oldukları kategoriler dışında öteki kategorilere de katılmak isterlerse ilgili kategorilerin her bir yaş grubu için ayrı takım kurmak zorundadırlar. Her bir futbolcu haftada bir maç oynayacak şekilde planlama yapılmalıdır. Bu koşul göz önüne alınarak kategori katılma yazısı verilecektir. Sezon içerisinde diğer yaş grubu takımlarının müsabakaları çakışması dolayısıyla erteleme talepleri kabul edilmez.
(8) Maçlarda galibiyete üç, beraberliğe bir, mağlubiyete sıfır puan verilir.
MADDE 4 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU
(1) 2021/2022 sezonu için 1991 ve daha büyük doğumlular yaşı büyük futbolcu 1999 ve daha küçük doğumlular ise yaşı küçük futbolcu statüsündedir. Büyükler kategorisi yerel ligi olan Süper Amatör, 1. Amatör, 2. Amatör ile Bölgesel Amatör Lig’de takımlarımız 1991 ve daha büyük doğumlu diledikleri kadar amatör futbolcuya lisans çıkartabilirler. Ancak, takımlar 18 kişilik müsabaka isim listesine 1991 ve daha büyük doğumlu en fazla 5 (beş) futbolcu ve 1999 ve daha küçük doğumlu en az 5 (beş) futbolcu yazabilirler. 2007 ve daha küçük doğumlu futbolcular Büyükler kategorilerinde oynayamazlar. BAL, Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör Liglerde 21 kişilik müsabaka isim listesine yaşı büyük futbolcu 5’den fazla yazılırsa ve yaşı küçük futbolcu 5’den az yazılırsa takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir. Müsabaka isim listesine yaşı küçük 5 futbolcudan 1 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde müsabaka isim listesine 20 kişi, 2 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde müsabaka isim listesine 19 kişi, 3 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 18 kişi, 4 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 17 kişi ve 5 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde müsabaka isim listesine 16 kişi yazılacaktır.
 
 
MADDE 5 - TEKNİK SORUMLU SÖZLEŞMESİ
(1) 2021/2022 sezonunda SAL’da yer alan takımlar en az bir teknik sorumlu ile sözleşme imzalamak zorundadır. Uygulama 2021/2022 Sezonu Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar Kitapçığında belirtildiği şekildedir.
 (2) Müsabakalar başladıktan sonra iki haftalık süre içerisinde teknik sorumlu görevlendirilmediğinin tespiti halinde kulüplere ihtar yazısı gönderilir. Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde görevlendirme yapılmaz ise takip eden ilk müsabakada hükmen mağlubiyet cezası verilir. 1 haftalık süre içerisinde kulüp yine sözleşme yapmaz ise hükmen mağlubiyet cezası verilerek takım ligden ihraç edilecektir.
MADDE 6 - İTİRAZLAR, TEBLİGAT ve DİSİPLİN İHLALLERİ
 (1) SAL kapsamında oynanacak müsabakalar ile ilgili olarak Kadrolara, Oyunculara ve Lisanslara Yönelik İtirazlar itiraz makbuzu ile birlikte 5 gün içerisinde Tertip Komitesi’ne yapılır. Tertip Komitesi’nin kararına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren 5 gün içerisinde itiraz harcının yatırıldığına dair makbuz ile birlikte bir üst kurula iletilmek üzere İl Temsilciliği’ne başvurabilir.
(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, FMT’nin 30.maddesi çerçevesinde yapılır ve karara bağlanır.
(3) SAL’a ilişkin disiplin ihlallerinde ve şahısta hata hallerine yönelik itirazlarda Futbol Disiplin Talimatı ve 2021/2022 sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar doğrultusunda Amatör Futbol Disiplin Kurulu ve Tertip Komitesi yetkilidir.
(4) TFF ve bu Statü’de belirtilen kurulların kararları ile ilgili tebligatlar, İLAN PANOSU aracılığıyla yapılır. İDK kararları ayrıca www.antalyaaskf.org internet sitesinde yayınlanır. Bu yayın, ilgililere tebliğ hükmündedir.
(5) Gerek TFF Yönetim Kurulu’nun verdiği ve gerekse AFDK’nın verdiği kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz harç makbuzu ile birlikte Tahkim Kurulu’na başvurulabilir.
(6) Ligin her aşamasında Futbol Müsabaka Talimatı, Futbol Disiplin talimatı, 2021/2022 Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar Kitapçığı ve TFF kararları uygulanır.
(7) Mazeretsiz olarak müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.
MADDE 7 - SAHALARIN TESPİTİ VE DÜZENİ
(1) SAL’a katılacak kulüpler müsabakalarını oynayacakları sahayı temin edip bildirmek zorundadırlar. Bildirilen sahanın, sezon içerisinde herhangi bir nedenle kullanılmaması durumu bakımından İl Temsilciliği tarafından müsabaka oynanması uygun görülen alternatif bir saha bildirmesi gereklidir. SAL’a katılacak kulüplerin gösterdikleri sahada müsabaka oynatılması İl Temsilciliği’nin onayına tabidir. İl Temsilciliği tarafından belirlenen koşulları yerine getirmeyen ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen kulüplerin göstermiş olduğu sahalarda müsabaka oynatma yetkisi İl Temsilciliği’ne ait olup bu müsabakaların oynanacağı yerler İl Temsilciliği tarafından belirlenir. Sahası bulunmayan kulüplerimiz İl Temsilciliği’nin uygun gördüğü sahada müsabakalarını oynamak zorundadırlar.
(2) Müsabakalarını oynayacakları saha veya stadyumu değiştirmek isteyen kulüpler, taleplerini müsabakanın oynanacağı günden en geç 15 gün önce Antalya Futbol İl Temsilciliği’ne bildirmek zorundadırlar
(3) Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı öncelikli olarak misafir takımlara aittir.
MADDE 8 - MÜSABAKA ORGANİZASYONU ve SORUMLULUK
(1) Süper Amatör Lig müsabakalarının tarih, saat ve stadyum bilgileri TFF Antalya İl Temsilciliği internet sitesinde ilan edilir. Bu nedenle söz konusu bilgiler kulüplere ayrıca yazılı olarak bildirilmez. www.antalyaaskf.org internet sitesinde ilan edilen müsabaka bilgileri kulüplere yapılan resmi tebligat hükmündedir.
(2) SAL müsabakaları kural olarak Hafta içi ve Hafta sonları günleri TFF Antalya İl Temsilciliği tarafından belirlenen saatte oynanır. Takımlardan birinin başvurusu veya müsabakanın oynanamaması ile ilişkin özel bir durumun tespiti durumunda, Tertip Komitesinin uygun bulması halinde müsabaka gününde, saatinde veya yerinde değişiklik yapılabilir.
(3) Devre arası uygulaması İl Tertip Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Sahalarda, müsabaka başlangıcında, devamında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün düzenlenmesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri gerçekleştirme görevi ev sahibi kulübe aittir.
(5) Ev sahibi kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında stadyum çevresinde ve stadyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve saha komiseriyle ve varsa müsabaka temsilcisi ile koordinasyon içerisinde hareket ederek emniyet ve güvenliğin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadırlar.
(6) Müsabakalar elverişsiz hava veya saha şartları nedeniyle ertelenebilir. Bu Statü’nün ve FMT’nin güvenliğe ilişkin hükümleri saklıdır. Müsabaka hakemi, elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle müsabaka başlama saatinden iki saat veya daha az bir süre kaldıktan sonra müsabakayı erteleyebilir. Ertelemeyi gerektiren sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın hakemine aittir.
(7) Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları sahayı elverişsiz hava şartları ihtimali de dahil olmak üzere müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte oynanması için hazır hale getirmek zorundadırlar.
(8) 2021/2022 sezonunda FMT’nin 17.maddesinde yazılı hükümler dışında (elverişsiz hava ve stadyum şartları) herhangi bir maç erteleme isteği (Türkiye Şampiyonası, Özel Turnuva, Sportif Seyahat vb.) kesinlikle kabul edilmeyecek olup bu Statü’nün ve FMT’nin güvenliğe ilişkin hükümleri saklıdır.
(9) Herhangi bir milli takıma 2 ve daha fazla oyuncu veren ve ÖSYM tarafından düzenlenen herhangi bir sınava 3 ve daha fazla katılımı olduğunu belgeleyen takımların erteleme istekleri ayrıca değerlendirilecektir.
(10) Kulüplerimizin tüm talepleri ve itirazlarını resmi yazı ile yapmaları gereklidir.
(11) S.A.L müsabakalarına hakem ve gözlemci atamaları, İl Hakem Kurulu tarafından yapılır.
MADDE 9 – SAHAYA GİREBİLECEK VE MÜSABAKA İSİM LİSTESİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER
(1) Müsabakalarda, yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 10 yedek futbolcu ile saha giriş kartı olan bir yönetici, bir teknik sorumlu, bir eşofmanlı antrenör, bir eşofmanlı kaleci antrenörü, bir masör ve bir doktor girebilir.
(2) Takımların müsabaka isim listesinde yer alacak yöneticisi veya teknik adamlarından birinin müsabakadan önce “Müsabaka İsim Listesini” imzalaması zorunludur. Müsabaka isim listesi veya lisanslara yönelik itiraz varsa, listeye yazılır ve imza altına alınır.
(3) Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde müsabaka hakem tarafından oynatılmayacak, oynatılmayan müsabakalar hakkında Futbol Müsabaka Talimatı uyarınca hükmen mağlubiyet kararı verilecektir.
(4) Müsabaka süresince saha içerisinde yer alabilecek kişiler ancak saha kenarında kendilerine ayrılan yerlerde bulunabilirler.
(5) Müsabakalarda 5 ( beş ) oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 ( üç ) defada yapılabilir.
 
 
 
 
MADDE 10 – ORGANİZASYON
(1) Müsabakalarda, takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları, saygı duruşunda bulunmaları TFF’nin iznine tabidir.
(2) Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF’nin izin verdiği pankartla çıkabilirler. Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve Kuruluşların pankart taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TFF’ye müracaat ederek onay almaları gerekmektedir.
MADDE 11 – S.A.L.’DA YÜKSELME ve DÜŞME SİSTEMİ
(1) Müsabakaları çift devreli lig usulüne göre deplasmanlı olarak oynanacaktır.
(2) Grup müsabakaları sonunda gruplarını son iki ( 2 ) sırada bitiren  ( 11.sırada,12.sırada bitiren takımların bir alt lige )  takımların 2022/2023 Futbol sezonunda 1.Amatör Kümeye düşmelerine,
 (3) 2021/2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig Statüsünda yazıldığı üzere BAL’a çıkacak veya baraj müsabakası oynayacak takımlar belirlenecektir.
(4) 2022/2023 sezonunda Antalya Süper Amatör Küme Ligine katılması gerekirken bu hakkını kullanmayan takımların yerine 1. Amatör Küme Play off sıralamasına göre takım alınmasına.
(5) BAL’a çıkmayı hak ettiği halde bu hakkını kullanmayan takımların yerine başka takım alınmaz.
MADDE 12 - FORMA SETLERİ
(1) Takımlar, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma seti kullanmak zorundadırlar. Bu ligde forma seti sayısı sınırlaması yoktur. Renk çakışması durumunda ev sahibi takım forma değiştirmek zorundadır.
(2) Forma setlerine alınacak reklamlar konusunda Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı hükümleri uygulanır.
MADDE 13 - STATÜDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER
Bu Statü’de özel bir hüküm bulunmayan hallerde FMT ve 2021/2022 Sezonu Amatör Futbol Ligleri’nde Uygulanacak Esaslar Kitapçığı hükümleri uygulanır. Bu Statü’de olmayan hükümler hakkında karar verme yetkisi TFF’ ye aittir.
MADDE 14 - YÜRÜRLÜK
Bu Statü, 02/11/2021 Tarihinde TFF Antalya İl Temsilciliği’nin resmi web sitesi olan www.antalyaaskf.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
        ANTALYA 2021/2022 SEZONU SÜPER AMATÖR LİG TAKIMLARI
S Kulüp Kodu Kulüp Adı
1 010558 KUMLUCA BELEDİYE SPOR
2 017664 ANTALYA MERKEZ SPOR
3 015497 KADRİYE SPOR
4 015496 ANTALYA KUNDU SPOR
5 016676 KIRKGÖZ DÖŞEMEALTI BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
6 013398 MAHMUTLAR SPOR
7 016631 KAŞ KINIK SPOR
8 010151 FİNİKE BELEDİYE SPOR
9 017397 KONAKLI PAYALLAR SPOR
10 015338 LARA FUTBOL EĞT.MER.SPOR
11 015474 ANTALYA 2003 SPOR
12 010531 MURATPAŞA BELEDİYE SPOR